Kriisi- ja traumakoulutus pari- ja perheterapeuteille sekä perhetyötä tekeville sote-ammattilaisille

Koulutus- ja psykoterapiapalvelut Aino Maija Rautkallio & Minna Koskinen järjestää yhteistyössä Psykoterapiakeskus Vian kanssa VAKAUTTAVA HOITO PERHETERAPIASSA  -koulutuksen Porissa lokakuussa 2017- syyskuussa 2018.

Koulutus on tarkoitettu pari- ja perheterapeuteille sekä perhetyötä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan traumatisaation aiheuttamia vuorovaikutusilmiöitä perheissä, pareissa, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa sekä vahvistaa, syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia toimia vakauttaen ja vakautta lisäten:

  • traumatisaation ja vakauttamisen teoreettinen perusta
  • kehollisuus/ruumiillisuus vakauttavan työskentelyn perustana
  • pari-ja perheterapian menetelmien (sukupuu, elämänjana, valokuvat jne.) käyttö vakauttaen
  • verkostotyön menetelmien käyttö traumasysteemeissä/epävakaissa systeemeissä
  • lasten ja nuorten huomioon ottaminen
  • vanhemmuuden vakauttaminen
  • vaikeat psykiatriset häiriöt ja traumatisaatio
  • sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen mekanismien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen perhe- ja verkostokeskeisessä työskentelyssä

Koulutusryhmään otetaan 12-14 osallistujaa jotta olisi mahdollista toteuttaa koulutus, missä on riittävästi tilaa prosessimaiselle työskentelylle, yhteiselle keskustelulle, kehollisten taitojen harjoittelulle ja omien tapausten työnohjaukselliselle työstämiselle kouluttajien kanssa. Koulutus on kouluttajien ja ryhmän yhdessä toteuttama eheä ja intensiivinen prosessi eikä irrallisten, suurelle ryhmälle järjestettyjen, luentopäivien sarja. Koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien välillä toteutuvaa suunnitelmallista ja ohjattua opiskelua sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.

Koulutus on laajuudeltaan 10 lähiopetuspäivää ja 30 op.

Koulutuksen ohjelma (päivämäärät vahvistuvat kevään 2017 aikana) 

I  & II Seminaari,   AMR,MK,  6.-7.10.2017

Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen, Teoreettiseen viitekehykseen tutustuminen, harjoituksia I, Teoreettiseen viitekehykseen tutustuminen, harjoituksia II, Vakauttaminen ja kehollisuus perhetyössä sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen

III Seminaari, AMR, 24.11.2017

Perhe ja trauma ; vakauttaminen perhekeskeisessä työssä,  Työnohjaus

IV Seminaari, MK, 12.1.2018

Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä, Työnohjaus

V Seminaari, MK, 9.3. 2018

Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä,Työnohjaus

VI Seminaari, AMR, 13.4. 2018

Parisuhde ja vanhemmuus traumatisaation ja vakauttavan  hoidon näkökulmasta, Työnohjaus

VII Seminaari, AMR, 18.5. 2018

Perhe- ja verkostotyön menetelmien sovelluksista vakauttaen, Työnohjaus

VIII Seminaari, MH, 17.8.2018

Vaikeat psykiatriset häiriöt ja traumatisaatio, Rakenteellisesta dissosiaatioteoriasta

IX Seminaari, MK,AMR, 14.9. 2018

Päättötöiden esittäminen

X Seminaari, MK, AMR, 15.9. 2018

Kehollisuus -workshop, Todistusten jako ja juhlallisuudet

I päivä ja yksipäiväiset seminaarit klo 10.15-18,

II päivä kaksipäiväisissä seminaareissa klo 8.30-16

Seminaarit pidetään Vian järjestämissä tiloissa Yrjönkatu 2, 28100 Pori

 

Hinta

Koulutuksen hinta 1900 € + alv 24 % 456 €, yhteensä 2356 €

(laskutus kahdessa erässä á 950 € + alv 24 % 228 € yhteensä 1178 € /erä). Laskutukseen liittyviin kysymyksiin voi olla yhteydessä Kaisu Lanki kaisu.lanki@psykoterapiakeskusvia.fi

Hakeminen

Hakemukset lähetettävä 15.8.2017 mennessä (tai mahdollisimman pian mikäli haluat varmistaa itsellesi paikan) sähköpostin liitetiedostona kaisu.lanki@psykoterapiakeskusvia.fi ja aino.rautkallio@kolumbus.fi.

Koulutusryhmä on täynnä.

Hakemuksessa tulee ilmetä nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, laskutusosoite) peruskoulutus, perheterapeuttikoulutuksen kouluttajayhteisö sekä valmistumisvuosi, nykyinen työpaikkasi ja työtehtäväsi.

Saat ilmoituksen koulutuspaikasta sähköpostitse.

 

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat vaativan erityistason perheterapeutit

Aino Maija Rautkallio ,FM , psykiatrian esh, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET EMDR-II –terapeutti, psykofyysinen hengitysohjaaja, koulutuksen johtaja

aino.rautkallio@kolumbus.fi, 041-451 3093

Minna Koskinen ,psykiatrian esh, psykoterapeutti, perheterapeutti VET, EMDR II-terapeutti

minna.koskinen@kolumbus.fi, 040-7691913

Markus Heinimaa, LT, FK, psykiatri, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, EMDR II–terapeutti, EMDR-työnohjaaja, kliininen opettaja, Turun yliopisto, psykiatrian oppiaine
markus.heinimaa@utu.fi, 040-5170786