Kognitiivinen käyttäytymisterapia


Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoite- ja asiakaskeskeinen terapia. Terapian avulla löydetään uusia ajattelutapoja ja helpotetaan elämäntilanteisiin sopeutumista.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu käyttäytymisanalyysiin ja on tavoite- ja asiakaskeskeinen terapiamuoto. Yhdessä terapeutin kanssa asiakas sopii noudatettavan hoitosuunnitelman käyttäytymisanalyysin pohjalta ja sitä toteutetaan yhteistoimin.  Käytännön toteutus voi olla tunteen säätely- tai hyväksyntätapojen oppimista, uusien ajattelutapojen löytämistä ja elämäntilanteisiin sopeutumisen helpottumista. Hoito on kokonaisvaltaista, joten siinä huomioidaan vallitsevat olosuhteet, toiminta, ajatukset, tunteet ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on ongelmallisen käyttäytymisen vähentyminen arjessa ja uusien toimivampien käyttäytymismallien harjoittelu. Terapia voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana sopimuksen mukaan.