Anne Loula

Psykologi ja Psykoterapeutti, Pori

Työskentelen psykologina nuorisopsykiatrian poliklinikalla työn painopisteenä 13-23-vuotiaiden nuorten yksilöpsykoterapia. Tätä ennen työskentelin vuosia lapsiperheiden parissa perheneuvolapsykologina. Lähestyn pulmatilanteita yhdistämällä erilaisia terapiasuuntauksia (integratiivinen lähestymistapa).

Tarjoan yksilöpsykoterapiaa, pariterapiaa, perheterapiaa ja vanhempien ohjauskäyntejä (Kela-pätevyys) sekä psykologin tutkimuksia (kyky- ja tunne-elämän tutkimukset).

Lisäksi tarjoan lastensuojelulaitosten henkilökunnan yksilö- ja ryhmäkonsultaatioita ja sijais- ja adoptiovanhempien ohjauskäyntejä (sijais- ja adoptiovanhempien kouluttajakoulutus, Pride).

044-3202008 (iltaisin)

anne.loula@psykoterapiakeskusvia.fi

Kela-korvattavuus perheterapiaan