Sirkku Kiesewetter

Psykoterapeutti, Pori, Rauma ja Turku

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti VET, uusperheneuvoja, työnohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Työskentelen mielelläni niin yksilöiden kuin parien ja perheiden kanssa. Työotteeni on yhdessä asiakkaiden kanssa löytää positiivisten voimavarojen avulla muutoksia, jotka auttavat parisuhdetta ja perheenjäseniä myönteiseen kehitykseen.

Uusperheneuvontaa uusperheen perustaneille vanhemmille ja uusperheen lapsille ja nuorille. Uusperheneuvojana haen ymmärrystä monimuotoisten perhemallien kohtaamisessa ja sovittelijana erilaisissa perheneuvottelutilanteissa.

Olen työskennellyt aikuisten, lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa noin 20 v., sekä sosiaalityöntekijänä kasvatus- ja perheneuvonnassa sisältäen pari- ja perheterapioiden toteutukset ja vanhempien haastattelut ja perheasioiden selvittelyt.

Vastaanotan mielelläni myös luento- ja työnohjaus ja konsultointipyyntöjä.

050 491 3086

sirkku.kiesewetter@psykoterapiakeskusvia.fi

http://sirkkukiesewetter.kotisivuni.org

Kela-korvattavuus pari- ja perheterapiaan

www.supli.fi