Kiintymyskeskeisen perhetyön perusteet -koulutus 5 op, syksy 2018

Kiintymyskeskeisen perhetyön perusteet – koulutus  käynnistyy toistamiseen elokuussa 2018. 

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, esimerkiksi lastensuojelun, neuvolan, seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka tekevät työtä perheiden parissa.

Koulutuksen tavoite: Koulutus antaa valmiuksia kohdata perheiden haasteita, kriisejä ja traumaattisia kokemuksia sekä ymmärtää perheiden kehitysvaiheita ja perhedynamiikkaa. Koulutuksen lähtökohtana on ymmärrys kiintymyssuhteiden merkityksestä perheen vuorovaikutukseen.

Koulutuksessa yhdistyvät teoria, käytännön harjoitukset ja työnohjaus. Teoriassa opittuja asioita sovelletaan käytäntöön ja kokemuksia jaetaan yhdessä myös muilta oppien. Koulutus tarjoaa uusia työmenetelmiä perheiden kanssa työskentelyyn ja mahdollisuuden kehittää omaa työtään perheiden kanssa.

Koulutuksen toteutus: Koulutus koostuu 5 lähiopiskelupäivästä, jotka sisältävät teoriaosuuden harjoituksineen ja työnohjauksellisen osuuden. Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus tuoda omia asiakastilanteitaan työnohjaukselliseen työskentelyyn. Koulutuspäivien välissä osallistujat tutustuvat kirjalliseen materiaaliin sovitusti.

Lähiopetuspäivät:

Perjantai 24.8., 21.9., 2.11., 23.11 ja 14.12.2018, klo 9-16

Kouluttajat:

Härkälä, Anna, sosiaalityöntekijä, perhepsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, työnohjaaja

Lanki, Kaisu, psyk.sairaanhoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, työnohjaaja

Koulutuspaikka: Psykoterapiakeskus Via, Yrjönkatu 2, 28100 Pori.

Hinta: 640€ + alv 24% (154€), yhteensä 794€.

Peruuttaminen: Mikäli hakija peruuttaa osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän 15.7.2018 jälkeen, veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan 100% koulutuksen hinnasta.

Hakeminen ja lisätiedot: 

Anna Härkälä, p. 045 1321050. Vapaamuotoiset hakemukset 15.7.2018 mennessä (tai mahdollisimman pian mikäli haluat varmistaa itsellesi paikan) sähköpostin liitetiedostona anna.harkala@psykoterapiakeskusvia.fi. Hakuaikaa jatkettu 10.8.2018 saakka, vielä 4 paikkaa vapaana!

Hakemuksessa tulee ilmetä nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, laskutusosoite) peruskoulutus, nykyinen työpaikkasi ja työtehtäväsi. Saat ilmoituksen koulutuspaikasta sähköpostitse. Koulutukseen otetaan 12-14 henkilöä.

Koulutuksen ohjelma:

24.8. Tutustuminen ja yleistä koulutuksesta, Miksi kiintymyssuhteet ovat tärkeitä?, Kiintymyssuhdeteoria

21.9. Mitä on vaurioittava vuorovaikutus? Luottamuksen ja turvallisuuden rakentaminen asiakassuhteessa: turvallinen perusta, Trauma perheessä

2.11. Vanhemmuus ja kiintymys: vanhempien oman kiintymyshistorian merkitys, ylisukupolvisuus, mentalisaatiokyky eli kyky pitää lapsen mieli omassa mielessä, vanhemmuuden kehät: negatiivisten vuorovaikutuskehien purkaminen ja positiivisen vuorovaikutuksen löytäminen, Työnohjaus I

23.11. Perhetyön menetelmiä: toiminnalliset menetelmät (esim. kortit, pelit, vuorovaikutusleikit), sukupuutyöskentely, verkostotyön menetelmät, Työnohjaus II

14.12. Perhetyön menetelmiä jatkuu: keholliset menetelmät kuten hengitys, hyvä kosketus, itsensä rauhoittaminen, Työnohjaus III, Koulutuksen päättäminen