Vakauttava pari- ja perheterapia ja vakauttava perhetyö 30 op

Koulutus- ja psykoterapiapalvelut Aino Maija Rautkallio & Minna Koskinen järjestää yhteistyössä Psykoterapiakeskus Vian kanssa 1-vuotisen kriisi- ja traumakoulutuksen pari- ja perheterapeuteille sekä perheiden kanssa työskenteleville sote-alan ammattilaisille.

Kohderyhmä ja koulutuksen tavoite: Koulutus on tarkoitettu pari- ja perheterapeuteille sekä muille terapeuteille ja sote-ammattilaisille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus perheiden kanssa työskentelystä ja mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä perheiden tai parien kanssa vakauttavia menetelmiä harjoitellen tai soveltaen.

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan traumatisaation aiheuttamia vuorovaikutusilmioitä perheissä, pareissa, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa sekä vahvistaa, syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia toimia vakauttaen ja vakautta lisäten:
–  traumatisaation ja vakauttamisen teoreettinen perusta
–  kehollisuus/ruumiillisuus vakauttavan työskentelyn perustana
–  pari-ja perheterapian menetelmien (sukupuu, elämänjana, valokuvat jne.)
käyttö vakauttaen
–  verkostotyön menetelmien käyttö traumasysteemeissä/epävakaissa
systeemeissä
–  lasten ja nuorten huomioon ottaminen
– vanhemmuuden vakauttaminen
– vaikeat psykiatriset häiriöt ja traumatisaatio
– sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen mekanismien
tunnistaminen ja niiltä suojautuminen perhe- ja verkostokeskeisessä työskentelyssä

Koulutusryhmään otetaan 14 osallistujaa, jotta olisi mahdollista toteuttaa koulutus, jossa on riittävästi tilaa prosessimaiselle työskentelylle, yhteiselle keskustelulle, kehollisten taitojen harjoittelulle ja oman kliinisen työskentelyn työnohjaukselliselle työstämiselle kouluttajien ja ryhmän kanssa. Koulutus on kouluttajien ja ryhmän yhdessä toteuttama eheä ja intensiivinen prosessi. Koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien välillä toteutuvaa suunnitelmallista ja ohjattua opiskelua ja harjoittelua sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä. Koulutus on laajuudeltaan 11 seminaaripäivää ja 30 opintopistettä. Seminaaripäivien aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuspaikka: Psykoterapiakeskus Via, Yrjönkatu 2, Pori

 

Koulutuksen ohjelma: 

8.4.2021  I Seminaari AMR ja MK
Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia I

9.4. 2021  II Seminaari AMR ja MK
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia II
Vakauttaminen ja kehollisuus pari- ja perhetyössä sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen

7.5. 2021 III Seminaari AMR
Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

10.9.2021 IV Seminaari MK
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

8.10.2021 V Seminaari MK
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä
Työnohjaus

12.11.2021 VI Seminaari AMR
Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa
Työnohjaus

1/2022 VII Seminaari MH (mahdollisesti etänä)
Vaikeat psykiatriset häiriöt ja traumatisaatio
Rakenteellisesta dissosiaatioteoriasta
Työnohjaus

2/2022 VIII Seminaari AMR
Perhe- ja verkostotyön menetelmien sovelluksista vakauttaen
Työnohjaus

2/2022 IX Seminaari AMR ja MK
Kirkastusta ja kertausta vakauttavan pari- ja perheterapian mallista
Fokusoidun vakauttavan pari- ja perheterapian mallin esittely
Työnohjaus

3/2022 X Seminaari MK, AMR
Päättötöiden esittäminen

3/2022 XI Seminaari MK, AMR
Kehollisuus -workshop
Todistusten jako ja juhlallisuudet

 

Kouluttajat: 

Aino Maija Rautkallio
FM, psykiatrian esh, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, EMDR–terapeutti, psykofyysinen hengitysterapeutti, työnohjaaja
koulutuksen johtaja
aino.rautkallio@kolumbus.fi, 041-451 3093
Minna Koskinen
psykiatrinen sh, psykoterapeutti, perheterapeutti VET, sertifioitu EMDR-terapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), EMDR-työnohjaaja, sensomotorinen psykoterapeutti (II)
minna.koskinen@kolumbus.fi, 040-7691913
Markus Heinimaa
LT, FK, psykiatri, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, EMDR–terapeutti, EMDR-työnohjaaja, EMDR-fasilitaattori, kliininen opettaja, Turun yliopisto, psykiatrian oppiaine
markus.heinimaa@utu.fi, 040-5170786

Hakeminen: Lähetä hakemus sähköpostin liitetiedostona anna.harkala@psykoterapiakeskusvia.fi sekä aino.rautkallio@kolumbus.fi ja minna.koskinen@kolumbus.fi

Hakemuksessa tulee ilmetä: Nimi, yhteystiedot, tutkinto/tutkinnot, nykyinen työpaikka ja työtehtävä.

Lisäksi:
Pari -ja perheterapeutit: Koulutusyhteisö, josta olet valmistunut pari- tai perheterapeutiksi ja valmistumisvuosi.
Sote-ammattilaiset: Oma selvitys viiden vuoden ajalla tehdystä perhekeskeisestä työstä; organisaatio/organisaatiot ja työtehtävä/työtehtävät.

Lyhyt vapaamuotoinen kuvaus innostuksesta hakeutua tähän koulutukseen.

Valinta suoritetaan kelpoisuusehdot täyttäneiden hakijoiden keskuudesta hakemisjärjestyksessä ja ilmoituksen koulutukseen hyväksymisestä saa sähköpostitse viimeistään 1.3.2020. Kun hakija ottaa paikan vastaan, ilmoittautuminen on sitova ja peruuntumisesta veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta ja kahta viikkoa ennen koulutuksen alkamista veloitetaan koko koulutuksen hinta.

Hinta: 2280€ + alv 24% 547€. Hinta laskutetaan kahdessa erässä (5/2021 ja 1/2022)
Kyselyt koulutuksen sisältöön liittyen Aino Maijalle ja käytännön järjestelyihin liittyen Annalle. Aino Maijan kotisivuilta voi lukea lisää Vakauttavan perheterapian koulutukseen liittyvistä ajatuksista www.ainomaijarautkallio.fi