Kiintymyskeskeisen perhetyön perusteet -koulutus 5 op

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, esimerkiksi lastensuojelun, neuvolan, seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka tekevät työtä perheiden parissa.

Koulutuksen tavoite: Koulutus antaa valmiuksia kohdata perheiden haasteita, kriisejä ja traumaattisia kokemuksia sekä ymmärtää perheiden kehitysvaiheita ja perhedynamiikkaa. Koulutuksen lähtökohtana on ymmärrys kiintymyssuhteiden merkityksestä perheen vuorovaikutukseen.

Koulutuksessa yhdistyvät teoria, käytännön harjoitukset ja työnohjaus. Teoriassa opittuja asioita sovelletaan käytäntöön ja kokemuksia jaetaan yhdessä myös muilta oppien. Koulutus tarjoaa uusia työmenetelmiä perheiden kanssa työskentelyyn ja mahdollisuuden kehittää omaa työtään perheiden kanssa.

Koulutuksen toteutus: Koulutus koostuu 5 lähiopiskelupäivästä, jotka sisältävät teoriaosuuden harjoituksineen ja työnohjauksellisen osuuden. Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus tuoda omia asiakastilanteitaan työnohjaukselliseen työskentelyyn. Koulutuspäivien välissä osallistujat tutustuvat kirjalliseen materiaaliin sovitusti.

Koulutus jatkuu 5 lähiopiskelupäivän jatkokurssilla syksyllä 2018, mikäli ilmoittautuneita on riittävä määrä.

Lähiopetuspäivät: 26.1.,16.2., 23.3., 20.4. ja 25.5.2018 klo 8.30-16.

Kouluttajat: Härkälä, Anna, sosiaalityöntekijä, perhepsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, työnohjaaja ja Lanki, Kaisu, psyk.sairaanhoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, työnohjaaja

Koulutuspaikka: Psykoterapiakeskus Via, Yrjönkatu 2, 28100 Pori.

Hinta: 560€ + alv 24% (134€), yhteensä 694€.

Peruuttaminen: Mikäli hakija peruuttaa osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän 30.11.2017 jälkeen, veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan 100% koulutuksen hinnasta.

Hakeminen ja lisätiedot: Kaisu Lanki, p. 044 0849118. Hakemukset 30.11.2017 mennessä (tai mahdollisimman pian mikäli haluat varmistaa itsellesi paikan) sähköpostin liitetiedostona kaisu.lanki@psykoterapiakeskusvia.fi.

Hakemuksessa tulee ilmetä nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, laskutusosoite) peruskoulutus, nykyinen työpaikkasi ja työtehtäväsi.

Saat ilmoituksen koulutuspaikasta sähköpostitse. Koulutukseen otetaan 12 henkilöä.

Koulutuksen ohjelma:

26.1. Tutustuminen ja yleistä koulutuksesta Miksi kiintymyssuhteet ovat tärkeitä?

Kiintymyssuhdeteoria

16.2. Mitä on vaurioittava vuorovaikutus?
Luottamuksen ja turvallisuuden rakentaminen asiakassuhteessa: turvallinen perusta
Perheen kehitysvaiheet

23.3. Vanhemmuus ja kiintymys: vanhempien oman kiintymyshistorian merkitys, ylisukupolvisuus, mentalisaatiokyky eli kyky pitää lapsen mieli omassa mielessä, vanhemmuuden kehät: negatiivisten vuorovaikutuskehien purkaminen ja positiivisen vuorovaikutuksen löytäminen

Työnohjaus I

20.4. Perhetyön menetelmiä: toiminnalliset menetelmät (esim. kortit, pelit, vuorovaikutusleikit), sukupuutyöskentely, verkostotyön menetelmät

Työnohjaus II

25.5. Perhetyön menetelmiä jatkuu: keholliset menetelmät kuten hengitys, hyvä kosketus, itsensä rauhoittaminen

Työnohjaus III

Koulutuksen päättäminen