Psykofyysinen näkökulma fysioterapiassa – koulutus 22.5.2018

Tervetuloa koulutuspäivään Psykofyysinen näkökulma fysioterapiassa. Koulutus on suunnattu fysioterapeuteille, jotka ovat kiinnostuneita työssään hyödyntämään näkökulmaa kehon ja mielen yhteydestä, sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Näkökulma suuntautumisesta kehon ja mielen yhteyteen sopii osaksi kaikkea fysioterapiaa, riippumatta potilaan kunnosta tai diagnoosista. Psykofyysisessä fysioterapiassa periaatteena on muun muassa tutkia ajatusten ja tunteiden vaikutuksia kehon toimintoihin ja toisaalta esimerkiksi kehon asennon ja hengityksen vaikutuksia mielen toimintoihin. Päivä koostuu lyhyistä teoriaosuuksista ja käytännön harjoituksista, joiden avulla osallistujat saavat kokemusta erilaisista yksilöllisistä sekä pari- ja ryhmämuotoisista harjoitteista.

Kouluttaja: Päivän kouluttajana toimii fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti Tiina Granö, Turku.

Tiina Granö on psykoterapeutti ja koulutukseltaan myös fysioterapeutti ja tanssi- liiketerapeutti. Tiinalla on myös psykofyysisen fysioterapian, psykofyysisen psykoterapian ja sensomotorisen traumaterapian opintoja. Työkokemusta hänellä on muun muassa masennus-, syömishäiriö- ja kipuasiakkaiden kanssa työskentelystä. Hänen työssään korostuu kehotietoisuuden merkitys hyvinvoinnille ja voimavarojen löytäminen. Terapeutin oma kehotietoisuus ja kyky säädellä omia vireys- ja tunnetilojaan on hyödyllistä sekä hänen omalle jaksamiselleen että asiakkaan edistymiselle.

Aika: tiistai 22.5. 2018, klo 9-15.30
Paikka: Psykoterapiakeskus Via, Yrjönkatu 2, 28100 Pori
Hinta: 120 €/henkilö (97€ + alv 24% 23€)
Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 30.4.2018 mennessä sähköpostitse terapeutit@psykoterapiakeskusvia.fi. Viestiin nimi, laskutusosoite ja mahdollinen erityisruokavalio. Lasku lähetetään ilmoittautuneille viikolla 19. Koulutukseen mahtuu max. 16 henkilöä
Tiedustelut: Anna Härkälä p. 045-1321050, Tiina Granö p. 040 571 3785, etunimi.sukunimi@psykoterapiakeskusvia.fi

OHJELMA

klo 9-9.30 : Ilmoittautuminen ja kahvi + pientä purtavaa

klo 9.30-10.30: Kehotietoisuusharjoittelun elementteihin tutustumista mm. B-BAT (Basic Body Avaereness/Basal Kroppskännedom) metodi ja Asahi-menetelmä

klo 10.30-10.45:  Tauko

klo 10.45-11.45: Hengityksen psykofyysiseen olemukseen tutustumista

klo 11.45-12.45: Lounas (omakustanteinen)

klo 12.45-14.15: Itsen ja toisen rauhoittelu, liikkeen ja hengityksen yhdistäminen, toisen hengityksen avustaminen
Vireystilan tunnistaminen ja säätelyä auttavat periaatteet ja harjoitteet

klo 14.15-14.45: Kahvi

klo 14.45-15.30: Käytännön harjoitukset jatkuvat

Päivän päätös

Ohjelmaan voi tulla muutoksia