Annika Kivimäki

Psykoterapeutti, Pori

Olen kognitiivinen käyttäytymisterapeutti. Kelan kuntoutuspsykoterapian lisäksi teen myös lyhytterapiaa yksilöasiakkaille.

Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (AMK). Minulla on monen vuoden työkokemus lastensuojelusta. Työ on koostunut lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa tehtävästä kasvatus- ja ohjaustyöstä. Terapeuttisten menetelmien käyttö on tuttua muun muassa erilaisissa ahdistuneisuushäiriöissä, masennuksessa, sosiaalisten tilanteiden pulmissa, kiintymyssuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja elämän kriiseissä.

Terapiassa tarkastelemme yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisesti ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen yhteyttä toisiinsa ja niiden vaikutusta asiakkaan elämään. Sovimme asiakkaan kanssa yhdessä tavoitteet hoidolle ja pohdimme eri menetelmien käyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmiä ovat esimerkiksi tietoisuustaidot, tunnetyöskentely ja arvotyöskentely. Pidän terapiasuhteessa tärkeänä luottamuksellisen ja avoimen suhteen rakentamista asiakkaaseen.

Teen yksilöterapiaa pääasiassa aikuisten ja nuorten kanssa.

041 3176829

annika.kivimaki@psykoterapiakeskusvia.fi

Kela-korvattavuus yksilöterapiaan