Kristiina Siirto-Honkanen

Psykoterapeutti, Pori ja Rauma

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti ja työnohjaaja. Olen työskennellyt vauvaperheiden, lasten, nuorten sekä perheiden parissa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Vuorovaikutuksen tutkimisessa ja hoitamisessa apunani ovat MIM-havainnointi ja erilaiset kiintymyssuhdehaastattelut.

Terapiatyötäni ohjaavat voimavarakeskeisyys ja avoin dialogi perheen vuorovaikutuksen tukemiseksi ja solmujen purkamiseksi. Erityisesti olen kiinnostunut vakauttavasta perheterapeuttisesta hoidosta, jossa voidaan korjata rikkoutuneita kiintymyssuhteita, mallintaa ja harjoitella tunnesäätelytaitoja hyödyntäen kehollisuutta. Vastaanotan mielelläni työnohjaus- ja konsultointipyyntöjä lastensuojelun kontekstissa ja myös sijaisvanhemmuuteen suuntautuen.

p. 040 500 7294

kristiina.siirto-honkanen@psykoterapiakeskusvia.fi

Kela-korvattavuus pari- ja perheterapiaan sekä vanhempien ohjauskäynteihin.