Mervi Haavanlammi

Ammatillinen tukihenkilö, Satakunta

Olen ammatillinen tukihenkilö ja PhysioPilates-ohjaaja

Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on lisätä nuoren osallisuutta ja toimijuutta hänen omista lähtökohdistansa käsin. Ammatillinen tukihenkilö auttaa nuorta löytämään omat vahvuutensa, saamaan onnistumisen kokemuksia sekä etsimään turvalliset toimintarajat. Ammatilliselle tukihenkilölle nuori voi kertoa huolensa ja murheensa sekä ilonsa. Ammatillisen tukihenkilön kanssa nuori saa tukea esimerkiksi koulukäyntiin, harrastusten löytämiseen sekä oman alueen mahdollisuuksien kartoittamiseen. Itsenäistyvä nuori saa ammatilliselta tukihenkilöltä tukea asumisen harjoitteluun sekä koulutuspolun ja työllistymisen mahdollisuuksien löytämiseen. Ammatillista tukihenkilötoimintaa myönnetään sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille, nuorille ja aikuisille.

PhysioPilateksessa yhdistyy Pilates-harjoittelu ja fysioterapeuttinen osaaminen. PhysioPilates sopii jokaiselle aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Tunnilla opitaan käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti samalla rauhoittuen oman kehon ja mielen ääreen. Menetelmä pohjautuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti AMK ja terveystieteiden opettaja TtM (pääaineena fysioterapia). Tällä hetkellä olen Tampereen yliopistolla väitöskirjatutkijana pääaineena sosiaalipsykiatria tutkien Icehearts ry:n toiminnan vaikutuksia. Ratkaisukeskeisestä ammatillisesta tukihenkilökoulutuksesta valmistuin keväällä 2022. Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi valmistun marraskuussa 2023. PhysioPilates taso I ohjaajaksi valmistuin vuonna 2014. Minulla on myös osaamista seikkailukasvatuksesta, jota opiskelin Englannissa lukuvuonna 2016–2017.

Minulla on sosiaali- ja terveysalalta vahvaa yksilö- ja ryhmänohjauskokemusta lapsille, nuorille ja aikuisille mm. fysioterapeuttina, lastenkodin ohjaajana, tuettujen tapaamisten valvojana, nuorten kuntouttavan työtoiminnan ja uravalmennuksen valmentajana, Sekasin-Chat-päivystäjänä, Tampereen yliopisto HOPS-opettajana ja Surunauha ry:n nuorten leirien ohjaajana. Näissä tehtävissä olen myös kartuttanut nuorten käytöshäiriöiden sekä neuropsykiatrista ja psykiatrista osaamistani.
Nuorilta olen saanut palautetta, että olen positiivinen, kannustava ja empaattinen sekä turvallinen aikuinen, jolle nuoren on helppo puhua.

p. 045 875 2566
mervi.haavanlammi@psykoterapiakeskusvia.fi