Sari Mäkipää

Psykoterapeutti, Rauma

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus kriisityöstä niin yksilöiden, perheiden kuin parien kanssa ja lisäksi nuorten kanssa työskentelystä mm. mielenterveyspuolella.

Aiemmasta työkokemuksesta vahvuuksikseni ovat muodostuneet menetykset, uskottomuuskriisit ja lähisuhdeväkivalta eri muodoissaan. Kiinnostuksen kohteenani ovat myös vuorovaikutuspulmat.

Työskentelytapani on voimavarasuuntautunut ja avoimeen dialogiin kannustava. Keskitymme terapiassa pohtimaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen elämäänsä sopivia ratkaisuja. Kriisityöstä tärkeiksi elementeiksi työtapaani on muodostunut turvallisen tilan luominen, kiireettömyys asioiden äärellä ja se, että annetaan tilaa ajatuksien muodostumiselle.

Työskentelen mielelläni niin yksilöiden, perheiden kuin parienkin kanssa. Minulle voit varata ajan yksittäiseen käyntiin tai pidempiin asiakkuuksiin yksin tai yhdessä.

040 5561008 (klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin)

sari.makipaa@psykoterapiakeskusvia.fi