Tiia Mäkipää

Ammatillinen tukihenkilö, Satakunta

Olen ammatillinen tukihenkilö sekä ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja.

Ammatillisen tukihenkilön työnkuva on monipuolinen ja työnkuva vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaan. Ammatillinen tukihenkilö auttaa nuorta saamaan onnistumisen kokemuksia. Tukea voidaan antaa niin koulumaailman kuin vapaa-ajankin haasteisiin. Ammatillinen tukihenkilö voi tarjota tukea nuorille myös asumisen harjoitteluun sekä koulutuspolun ja työllistymisen mahdollisuuksien löytämiseen. Ammatillinen tukihenkilö kuuntelee ja on läsnä nuoren arjessa. Tärkeää on luoda hyvä luottamussuhde, johon nuori voi tukeutua tarvittaessa.

Käytän työssäni avuksi eläinavusteista toimintaa. Mukanani kulkee tarvittaessa isovillakoira Leo. Tutkimuksissa on todettu, että jo pelkkä eläimen läsnäolo voi saada aikaan ihmisessä rauhoittavia vaikutuksia. Läsnäolo on eläimille luontevaa ja lisää ihmisen hyvinvointia sekä voi myös helpottaa kommunikaatiota. Musiikki ja liikunta ovat vahvasti läsnä omassa elämässäni ja hyödynnän näitä myös tukihenkilötoiminnassa. Tuettavalla on halutessaan mahdollisuus osallistua erilaiseen bänditoimintaan.

Minulla on vahva osaaminen sosiaali- ja terveysalalta. Olen työskennellyt kehitysvamma-alalla (toiminnallinen kuntoutus), vastaavana ohjaajajana lastensuojelun eri yksiköissä (päihde- ja rikoskierteessä olevat nuoret, sekä neuropsykiatrisesti oirehtivat nuoret), erityisopetuksen parissa sekä tällä hetkellä työskentelen Koulu-Koutsina (ennaltaehkäisevää työtä mm. koulunkäynnin haasteisiin, koulua käymättömyyteen, nivelvaiheessa olevat nuoret 6lk-7lk.) Olen ohjannut ART- ryhmiä (Aggression Replacement Training), sekä tarvittaessa hyödynnän ART- menetelmää yksilöohjauksessa.

P. 040-9386588

tiia.makipaa@psykoterapiakeskusvia.fi