Vakauttavaa vuorovaikutusta asiakastyössä – koulutus 5 op, kevät 2020

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, esimerkiksi sosiaalitoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka tekevät työtä yksilöiden ja perheiden parissa.

Koulutuksen tavoite: Koulutus antaa valmiuksia kohdata niin yksilöiden kuin perheidenkin haasteita, kriisejä ja traumaattisia kokemuksia sekä ymmärtää perheiden kehitysvaiheita ja perhedynamiikkaa. Koulutuksen lähtökohtana on ymmärrys kiintymyssuhteiden ja traumatisoitumisen merkityksestä yksilötason ja perheen vuorovaikutukseen sekä toimintakykyyn.

Koulutuksessa yhdistyvät teoria, käytännön harjoitukset ja työnohjaus. Teoriassa opittuja asioita sovelletaan käytäntöön ja kokemuksia jaetaan yhdessä myös muilta oppien. Koulutus tarjoaa uusia työmenetelmiä asiakastyöhön ja mahdollisuuden oman työskentelytavan syventämiseen.

Koulutuksen toteutus: Koulutus koostuu 5 lähiopiskelupäivästä, jotka sisältävät teoriaosuuden harjoituksineen ja työnohjauksellisen osuuden. Koulutukseen osallistuvilla on mahdollisuus tuoda omia asiakastilanteitaan työnohjaukselliseen työskentelyyn. Koulutuspäivien välissä osallistujat tutustuvat kirjalliseen materiaaliin sovitusti.

Lähiopetuspäivät:
5.-6.3., 3.4., 7.-8.5, klo 9-16

Kouluttajat:
Härkälä, Anna, sosiaalityöntekijä, perhepsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, työnohjaaja
Lanki, Kaisu, psyk.sairaanhoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti, Theraplay-terapeutti, työnohjaaja

Koulutuspaikka:
Psykoterapiakeskus Via, Yrjönkatu 2, 28100 Pori. Hinta: 645€ + alv 24% (154,80€), yhteensä 799,80€.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Anna Härkälä, p. 045 1321050. Ilmoittautumiset 14.2.2020 mennessä sähköpostitse anna.harkala@psykoterapiakeskusvia.fi. Hakemukseen nimi, yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, laskutusosoite) peruskoulutus, nykyinen työpaikkasi ja työtehtäväsi. Saat vahvistuksen koulutuspaikasta sähköpostitse. Koulutukseen otetaan enintään 12 henkilöä.
Peruuttaminen: Mikäli hakija peruuttaa osallistumisensa viimeisen ilmoittautumispäivän 14.2.2020 jälkeen, veloitetaan 50% koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan 100% koulutuksen hinnasta.

Koulutuksen ohjelma:
5.3. Tutustuminen ja yleistä koulutuksesta Miksi kiintymyssuhteet ovat tärkeitä?
Kiintymyssuhdeteoria
6.3. Mitä on vaurioittava vuorovaikutus?
Luottamuksen ja turvallisuuden rakentaminen asiakassuhteessa: turvallinen perusta
Traumat, vuorovaikutukselliset traumat
3.4. Vanhemmuus ja kiintymys: vanhempien oman kiintymyshistorian merkitys, ylisukupolvisuus
Mentalisaatiokyky, kyky pitää toisen mieli omassa mielessä
Työnohjaus I
7.5. Vakauttavia menetelmiä: toiminnalliset menetelmät (esim. Theraplay), sukupuutyöskentely, itsesäätely
Työnohjaus II
8.5. Vakauttavia menetelmiä jatkuu: keholliset menetelmät kuten hengitys, hyvä kosketus, itsensä rauhoittaminen
Työnohjaus III Koulutuksen päättäminen