Perhepsykoterapia


Perhepsykoterapiassa etsitään ymmärrystä ja hoidetaan perheen sisäistä vuorovaikutusta ja sen tuomia haasteita perheen toimintakykyyn.

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäisen vuorovaikutuksen kokonaisuutta sekä yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheen ja yksilön pahoinvoinnin taustalla voi olla monia syitä ja elämän kriisejä. Pitkittynyt stressi, vaikea elämäntilanne, elämänkaaren luonnollinen kehityskriisi tai traumaattinen kokemus voi ilmetä erilaisina oireina kuten perheenjäsenen masennuksena, pelkoina, unihäiriöinä tai itsemurha-ajatuksina.

Terapiassa pyritään löytämään helpotusta ja ratkaisua myös lasten ja nuorten pulmiin esimerkiksi kouluvaikeuksiin, keskittymishäiriöihin, masentuneisuuteen ja sopeutumisvaikeuksiin. Terapiaistuntojen kokoonpano sekä hoidon tiheys ja kesto määritellään jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen.