Theraplay-terapia


Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä suhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa ja kykyjä toimia sosiaalisissa suhteissa.

Theraplay-terapia

Theraplay on vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen hoitoa. Psykoterapiakeskus Vian Theraplay-terapeutit ovat perhepsykoterapeutteja ja työskentely perheen kanssa on perheterapeuttista.

Theraplay perustuu lapsen ja vanhemman väliseen, terveeseen vuorovaikutussuhteeseen ja pyrkii luomaan lapselle positiivisia elämyksiä, onnistumisen tunteita sekä välittämään lapselle kokemuksen merkityksellisyydestä, arvokkuudesta ja rakastettuna olemisesta.Theraplayn taustalla on kiintymysteoreettinen ajattelu, jonka näkökulmasta voidaan ymmärtää erilaisia käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelmia. Tavoitteena on auttaa vanhempia havaitsemaan ja ymmärtämään lapsen reagoinnin taustalla olevia tarpeita ja tunteita sekä toimimaan itse turvallisena kiintymyshahmona. 

Theraplayta voidaan käyttää erilaisten varhaisvaiheiden kehityksellisten ongelmien (syömis-, unihäiriöt), vuorovaikutushäiriöiden, emotionaalisten häiriöiden, käyttäytymisen hallinnan ja säätelyn (sis. neurologispohjaiset oireyhtymät) ja vaikeiden traumaperäisten sopeutumishäiriöiden ja kiintymyssuhdeongelmien (mm. sijaishuolto, adoptiolapset) hoidossa.

Theraplay on lyhytterapia, jonka istuntojen määrä vaihtelee ollen keskimäärin 10-20 kertaa ja sen painopisteet suunnitellaan yksiköllisesti ennen terapian aloitusta tehtävän MIM-arvioinnin (linkki) perusteella. Istunnot toteutuvat yleensä viikoittain ja terapian päätyttyä pidetään vielä seurantakäyntejä vaihtelevalla tiheydellä.