Työnohjaus ja konsultointi


Työnohjaus on työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arvioimista ja kehittämistä. Konsultointi voi olla apuna haastavan tilanteen selkiyttämisessä ja ratkaisujen löytämisessä.

Työnohjaus, konsultointi ja koulutus

Työnohjaus on työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Työnohjauksessa mahdollistuu työhön liittyvien asioiden, kokemusten ja tunteiden tulkitseminen ja jäsentäminen. Työnohjaus voi olla apuna työssä jaksamisessa ja kehittymisessä.

Palvelut ammattilaisille

Tarjoamme eri alojen ammattilaisille työnohjausta, joka voi toteutua joko yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjaus perustuu sopimukseen ja yhdessä laadittuun tavoitteelliseen suunnitelmaan. Työnohjaus toteutuu yleensä 2-4 viikon välein ja voi olla case-työnohjausta tai liittyä yleisemmin työn sisältöihin ja työnohjattavan omaan jaksamiseen.

Vahvaa osaamisaluettamme on myös sijoitettujen ja adoptoitujen lasten vanhempien työnonohjaus ja tuki. Työnohjausta ohjaavat kiintymyssuhdeteoria ja traumaterapian viitekehykset ja sen tavoitteena on tukea vanhempia lapsen arjessa ja hoidossa.

Tarjoamme myös konsultointipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilaisille sopimuksen mukaan.

Järjestämme säännöllisesti yleisiä koulutuspäiviä sosiaali- ja terveydenhuollon aihepiireistä, tiedot koulutuksista löytyy Ajankohtaista-sivuilta. Koulutuspaketteja on myös tilattavissa terapeuttien erityisosaamisalueiden aihepiireistä, tiedustelut suoraan asiantuntijoilta.